Montering av EasyFloat bastuflotte

Montering av bastu på flotten

 Sjösättning av mobila bastuflotten

CatMarina husbåt

CatMarina flytande bastu