Samma golvsystem i vår bastu nedan som i den över 60 år gamla bastun ovan

Samma trallgolvsystem utan underliggande panel som är testad över 60 år.  Ingen mögel /svamp förekommer och bidrar det till god ventilation som noggrant uppmätt och testad, dessutom får man mycket bra syre intag och bra varmluftcirkulation vid bastubad.

Vi har importerat kunskapen hur man bygger från bastulandet Finland med det öppna golvsystemet. Vi började tillverka bastutunnor för över 20 år sedan och vi är den första tillverkaren av bastutunnor vilket var en helt ny produkt i Sverige då vi lanserade Alfreds Design original bastutunna.

Såhär kan det se ut under trallen i en bastutunna utan öppet golv.

Exempel vad som kan hända när man inte har öppet golv i bastun

Konkurrents slutna golv

Under alla dessa år har det dykt upp många olika bastutunna tillverkare.

Vi tycker att det är bra med seriösa konkurrenter men tyvärr har det visat sig  att det finns olika tillverkare som inte har någon  bastutunna kunskap.  De tillverkar täta bastutunnor som man ställer på backen. Nedre delen av golvpanelen under trallen torkar aldrig och detta bidrar till mögel, svamp och att golvpanelen ruttnar smygande under golvtrallen. Man andas in denna skadliga stillastående luft och det blir ingen syresättning, ingen luftcirkulation i den täta tunnan vilket sannolikt kommer vara bidragande orsak till olika hälsoproblem.  Hälsovårdsmyndigheten borde helt förbjuda dessa på marknaden då det är även mycket allvarligt att kunder blir manipulerande och vilseledda av dessa oseriösa tillverkare.

Vi känner oss skyldiga att visa dessa bilder för att varna och visa verkligheten om vad som händer   när man bygger bastutunnan på fel sätt.  Bilderna har vi fått från mycket missnöjd kund. Tyvärr finns det ett stort antal missnöjda kunder som har blivit manipulerande och vilseledda att köpa dessa hälsoskadliga bastutunnor.

Vi säljer / tillverkar inte bastutunnor för bara vinstens skull utan vi tar ett stort ansvar och garanterar att våra kunder som har köpt / köper bastutunnan från oss också mår bra under och efter bastubad.